پایان دور دوم اجرای نمایش شهرهرت با استقبال بیش از شصت هزار تماشاگر

پیغام خطا

Notice: Undefined index: custom_date_format در date_formatter_format() (خط 447 از /home/h83452/domains/irannamayesh.ir/public_html/sites/all/modules/date/date.module).

بااستقبال بیش ازشصت هزارتماشاگردوردوم اجرای نمایش شهرهرت به پایان رسید.نمایش شهرهرت که قبلانیزدرشهرستان خمینی شهرتوسط این گروه باچهل سانس اجراحدودچهل  هزارتماشاگررابه خودجذب کرده بوداین بارنیزتوسط گروه نمایش ایینه خمینی شهراز۹۷/۵/۱۱تا۹۷/۶/۱۵درسالن باغ نوراصفهان اجراوحدود شصت هزارتماشاگربه تماشای این نمایش نشستند.نمایش شهرهرت به نویسندگی وکارگردانی هادی کیانی وحسینعلی عمادی درگروه نمایش ایینه خمینی شهرتولیدوبابازی مصطفی بهشتی،حسینعلی کریمی،سعیدالهیاری،سیاوش رحمتی،ازاده روانبخش،هادی کیانی وحسینعلی عمادی وباهنرمندی بیش ازسی نفرازهنرمندان گروه نمایش ایینه اجراشد.جواد انصافی به عنوان ضربی خوان وقصه گو،اصغرفریدی ماسوله طراح حرکات،مجتبی صادقی،کامبیزجهانبخش وپویافرهنگ پزوه اهنگسازان ومرتضی خاکی ومحمدباقرصادبه عنوان موسیقی صحنه گروه نمایش ایینه راهمراهی نمودند.